• slide7
  • Arm_2
  • arm31
  • slide2
  • arm30
  • arm34
  • slide6
  • arm32
  • arm_4
  • Slide9

Haringmes snijdt aan meerdere kanten


De vijfde Haringparty Pijnacker waarbij de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië betrokken zijn, is donderdag 22 juni bij Tout le Monde een groot succes geworden.

Onweer en regen deden vermoeden dat er misschien wat minder mensen zouden komen maar dat viel enorm mee. Er waren rond de tweehonderd gasten aanwezig. Ze genoten van de gezelligheid, van de heerlijke haring die Koos Zoutendijk had schoongemaakt maar ook van de grote loterij met prachtige prijzen beschikbaar gesteld door bedrijven in Pijnacker en omgeving. De party is voor het goede doel en zo snijdt het haringmes aan meerdere kanten. Een hoogtepunt was de officiële opening die werd verricht de ambassadeur voor Armenië in Nederland, mevrouw Dziunik Aghajanian. Zij nam met Henny Bos, de voorzitter van de stichting, de eerste hap haring. Ze genoot zichtbaar van de haring en van de happening! Vervolgens bleef het nog heel lang gezellig bij Tout le Monde! De ambassadeur ging niet met lege handen naar huis: ze kreeg een paar Hollandse klompjes, een fles Pijnackerse Burgemeestersadviesbier en een ruiker bloemen. De Haringparty Pijnacker is dit jaar voor de vijfde maal gehouden en staat open voor iedereen. Het is voor de gezelligheid, het elkaar ontmoeten en tegelijk ondersteun je een goed doel. De opbrengst gaat naar een concreet project in Armenië dat veelal wordt ondersteund door Wilde Ganzen

Haringparty een groot succes

De vijfde Haringparty Pijnacker waarbij de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenie betrokken zijn is donderdag 22 juni bij Tout le Monde een groot succes geworden.

Onweer en regen deden vermoeden dat er misschien wat minder mensen zouden komen maar dat viel enorm mee. Er waren rond de 200 mensen aanwezig. Ze genoten van de gezelligheid, van de heerlijke haring die Koos Zoutendijk had schoongemaakt maar ook van de grote loterij die zich kon verheugen in een groot aantal prachtige prijzen beschikbaar gesteld door bedrijven in Pijnacker en omgeving. De opbrengst is nog niet bekend, maar wordt zo snel mogelijk gemeld. 

Een hoogtepunt was de officiële opening die werd verricht de ambassadeur voor Armenië in Nederland, mevrouw Dziunik Aghajanian. Zij nam met Henny Bos, de voorzitter van de stichting, de eerste hap haring.

We dachten dat het een primeur was, maar ze heeft al eerder deze puur Hollandse lekkernij ‘naar binnen gewerkt’. Ze genoot zichtbaar van de haring en van de happening! Vervolgens bleef het nog heel lang gezellig bij Tout le Monde! Iedereen weer bedankt voor de inbreng en de medewerking!

De ambassadeur ging niet met lege handen naar huis: ze kreeg een paar Hollandse klompjes, een fles Pijnackerse Burgemeestersadviesbier en een ruiker bloemen. Geweldig dat de ambassadeur weer spontaan reageerde op het verzoek de Haringparty te openen! 

Laatste dag van de reis

Vandaag  13 juni hebben wij vier projecten bezocht Allereerst hebben wij het vernieuw bouwproject,  in het dorp Ararat bezocht. De verbouw is 14 dagen geleden gestart. Er komt een oppervlakte van 860 meter bij. Dit deel van het gebouw wordt aardbevingsbestendig gemaakt. De gelden voor deze verbouwing zijn afkomstig van de Wereldbank.  Daar de dorpsgemeenschap niet de benodigde 10 % kon bijdragen, heeft  Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië met geld van de wereld winkel uit Nootdorp dit op zich genomen. De directrice van de school vertelt, dat de nieuwe oppervlakte gebruikt gaat worden voor, opvang gehandicapte kinderen (kleuterleeftijd),die doelgericht therapie en logopedie gaan krijgen. De Dorpsleider ( burgemeester) is ook aanwezig en heeft ons de andere afdeling laten zien. Hij vertelde, dat de verbouwing eerst 11 maanden zou duren, maar dat ze het hebben kunnen terugbrengen tot 6 maanden.

Het volgende project betreft voorschoolse opvang ( kleuterschool) in Bardzrachen. Ontvangst door ouders en kinderen. De keuken wordt ons getoond, die als sluitstuk van de verbouwing wordt afgemaakt. Het ziet er keurig uit met stalen aanrecht en afwasgedeelte. Mooi en klaar voor gebruik. De andere lokalen zien er nu prachtig uit, met mooie stoeltjes, tafeltjes,kasten en in de slaapzaal nieuwe bedjes. De directrice Anna Yasatavan vertelt, dat er 60 kinderen, 11 begeleiders en er ook een verpleegkundige werkt.
De afrastering van de tuin gaat nog plaatsvinden, zodat de koeien en kippen niet op het terrein van de kinderen kunnen komen. In dit dorp is er 23 jaar geen
kleuterschool geweest. Per 1 juli 2017 kunnen zij weer naar school. De kinderen zullen zich nu makkelijker kunnen aanpassen op de vervolgschool, Dit project van Stichting Pijnackernaren Helpen Armenie is prachtig geworden.

Hierna naar het derde project Stralen of Hoop in Ararat De directrice heet ons welkom en laat met trots de licencie zien die zij van de overheid heeft gekregen. Zij zijn nu een erkende instelling voor de begeleiding van kinderen met verschillende noden. Deze licencie geeft hoop voor de toekomst, Zij leidt ons rond en vertelt, dat er met de inrichting rekening is gehouden, dat de kinderen zich prettig voelen. Er zijn in totaal  35 kinderen,gehandicapte en autische. De leeftijd is 1 tot 15 jaar. Zij betrekt de ouders en leraren van de andere scholen bij haar programma, om hen vertrouwd te maken, hoe zij het beste met deze kinderen kunnen omgaan. De kinderen gaan in de toekomst naar de grote school en het is goed dat de leraren van die scholen weten, hoe zij om moeten gaan met deze kinderen. Er zijn elf medewerkers(sters) en vijf vrijwilligers. Ook komen er geregeld vrijwilligers uit Frankrijk, Verenigde  Staten en Armenie. Er is een maatschappelijk werker, 2 dagen per week aanwezig en ook een logopediste.
Op hetzelfde terrein is de kleuterschool van gezonde kinderen. Ouders en leerkrachten, hadden bezwaren tegen de school voor opvang van Autitische en gehandicapte
kinderen Nu ze de ouders en keerkrachten hebben laten zien hoe de therapie werkt en toegepast kan worden is er meer begrip gekomen. De kinderen gaan tenslotte allemaal naar de  opvolgende school ( basis) De tegenovergelegen kleuterschool ( kinderen, zonder problemen) delen de speelplaats met de gehandicapte en autistische kinderen.  Zij spelen zonder problemen met elkaar. Toekomst gericht is dit een hele hoopvolle ontwikkeling.

Stichting Pijnackernaren Helpen Armenie hebben voor deze school de dakreparatie betaald. Kom Over en Help  (organisatie)uit Nederland heeft de verbouwing en
verbetering van de eerste verdieping gerealiseerd. Nu moet de tweede verdieping worden aangepakt. Hier is veel te doen en het zal een behoorlijke kostenplaatje met zich
meebrengen. Het is mooi te zien, dat de kinderen, die eerst thuis in een kamer werden gezet , nu met therapie en begeleiding een beter leven hebben gekregen en zich beter
voelen.

Het vierde project is bij Specialized Childeren's Home of Kharberd (weeshuis) Directeur Dr. Harutyun Balasanyan  heet ons welkom. Hier wonen geestelijk gehandicapte kinderen. Totaal telt het kindertehuis : 220 kinderen, 124 jongens en 96 meisjes, zij zijn allen 100% gehandicapt.  Er werken 243 medewerkers , waarvan 27 mannen en 216 vrouwen. Bij dit tehuis is de waterdruk zo laag, dat er niet voldoende water naar de 2 de en 3 de verdieping kan worden gepompt. Stichting Pijnackernaren Helpen Armenie en Hulporganisatie "De Wilde Ganzen" gaan in samenwerking, de vernieuwing van de watertoevoer realiseren. Het is momenteel in behandeling. In dit tehuis zijn met het geld van de actie Jongeren voor  Anemie, 2 airco installaties  geïnstalleerd en alle ramen voorzien van lamellen Het is fijn, dat zij nu kunnen schermen tegen de zon. Voorts zijn de vloeren voorzien van linoleum en er zijn keukens en mooie wandkasten  geplaatst. Al eerder is er door hulp van ons een toerit voor rolstoelen gerealiseerd. De directeur vertelt, dat er verschillende partnerschappen zijn,  met Noorwegen, USA en Zwitserland. Er zijn twee onderwijzers een uit Portugal en een uit de USA, die de medewerkers bijscholen.
Na de rondleiding spreekt de directeur een dankwoord uit aan alle mensen, die onze organisatie Stichting Pijnackernaren Helpen Armenie steunen en een warm hart toedragen.

Dag 6 Armeniereis

Vandaag zijn wij vroeg naar de provincie Armavir vertrokken naar het dorp Getap, dichtbij de Turkse Grens. Wij bezochten hier het irrigratie project, die Stichting Pijnackernaren Helpen Armenie in samenwerking met hulporganisatie De Wilde Ganzen heeft gerealiseerd.

Wij werden verwelkomd door de burgemeester van Getap en burgemeesters uit de omringende dorpen. Na het welkomswoord van de burgemeester, zongen de kinderen een lied en droegen allen een gedicht, vol passie voor.

Hierna gingen wij met alle dorpsbewoners in een stoet,  vrolijk en feestelijk, naar het waterirrigatieproject. De burgemeester overhandigde een schaar aan Benjamin, van Little Bridge en een schaar aan Henny Bos.  Onder gejuich van de menigte dorpsbewoners, werd het rode lint doorgeknipt en de kraan opengedraaid, waaruit het water met kracht het irrigatiesysteem  werd ingepompt.

De burgemeester vertelde, dat er nu al vijftien hectare meer wordt bewerkt. Met gevolg, dat er dit jaar 20% meer opbrengst zal zijn en de verwachting is, dat dit volgend jaar 100% zal zijn. Dit geeft de bewoners hoop en toekomst. Daar zijn wij ook heel blij mee.

Wij zijn ingegaan op de uitnodiging van de burgemeester van Aragats, om zijn school , voor  kleuters  en voorschoolse opvang te bezoeken. Wij waren zeer onder de indruk van de zelfwerkzaamheid van de schoolleiding. Enkele voorbeelden hiervan waren de vrolijke gekleurde inrichting , de verzorgde en schone klaslokalen.  De directrice vertelde met passie, hoe zij met weinig middelen en creativiteit veel wilde bereiken voor de kinderen. Wat aan een deel van de school vernieuwd kan worden is het dak en hiervoor vroeg zij aandacht.

Na dit bezoek hebben wij een drietal mensen gesproken, die geholpen worden uit het Maria Virus fonds. Zij allen worden financieel gesteund,  voor operaties en medicijnen. In Armenie moet iedereen alles zelf betalen en komen vaak als zij ziek zijn in zeer grote problemen.

Het was bijzondere dag.

Dag 5

Wij hebben vandaag een bezoek gebracht aan de Echzmiadzin Kerk, waar wij de kerkdienst hebben bijgewoond. Het was een indrukwekkende kerkdienst met mooie koorzang. Om twaalf uur kwam een stoet van geestelijke, voorafgaand aan de komst van de Patriarch van Armenie (vergelijkbaar met de Paus van Rome)

Hierna zijn wij naar de Cascade gegaan. dit is een toeristische trekpleister, waar je heel veel trappen kon beklimmen. Dit hebben wij ook gedaan. Er was ook veel kunst te zien.

'S avonds hebben wij genoten van een fantastische zang en dansavond van het Armenian State Honnored Ensemble, bestaande uit 50 musici, zangers en dansers.

Help ons!

Wilt u de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië steunen, maak dan gebruik van rekeningnummer NL 78 RABO 01 09 23 69 47 ten name van Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Voor verdere informatie kunt u met ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Onze stichting is ANBI-goedgekeurd, wat betekent dat giften financieel aftrekbaar zijn.