Woensdag 7 september - Getap en Aparan

Vandaag een flinke rit naar het plaatsje Getap. De burgemeester van deze plaats ontving ons om te praten over een irrigatieproject. Dit kleine dorpje (205 inwoners) heeft voor een deel van haar grondgebied een inmiddels verouderd irrigatiesysteem om de grond van water te voorzien. De locale overheid wil samen met de boeren het 1,5 km lange water-irrigatiesysteem vervangen. Niet van beton maar van plastic buizen.
Henny Bos zet uiteen dat hiervoor mogelijk financiële hulp kan worden geboden wanneer in de vorm van een coöperatie hiervoor een gezamenlijk initiatief en verantwoordelijkheid wordt genomen. De burgemeester roept een aantal boeren bijeen. Op deze wijze wordt duidelijk gemaakt dat een aanvraag voor dit project start vanaf de mensen zelf, namelijk vanuit de samenwerking van de direct betrokkenen.

De tweede stop is in Aparan, gelegen op 2000 meter hoogte. Samen met de Wilde Ganzen werd hier eerder de aanzet gegeven tot het opzetten van een landbouwcoöperatie met een tweeledig doel, namelijk water voor koeien en landbouwerktuigen om het land te bewerken dat tot voor kort nog niet werd benut. Burgemeester Gor Abramyan licht samen met vertegenwoordigers van de coöperatie de ontwikkelingen toe. Er werden onder meer twee tractoren aangeschaft waarvan we later op de middag de splinternieuwe aanwinst met eigen ogen konden aanschouwen. 
De burgemeester uitte samen met leden van de coöperatie woorden van dankbaarheid. Voor de toekomst wil men een aanvraag doen voor de aanschaf van een combine om meer land te kunnen bewerken.  Door hierin te investeren ziet de coöperatie kansen om inkomsten te genereren. Hiervoor zal via de coöperatie een aanvraag worden ingediend met de aanbeveling van de burgemeester. 

Aan het eind van de middag bezochten we in Aparan een echtpaar waarvan de man een beroerte heeft gehad en zorg behoeft en de vrouw lijdt aan versleten heupen. Voor de verzorging zijn zij aangewezen op haar dochter met haar gezin. Een schrijnende situatie. Zij wonen met 7 personen in een klein appartement. Bestuurslid Piet van Daalen zegt haar toe vanuit door hem zelf opgehaalde gelden, de heupoperatie voor zijn rekening te nemen. Een mooi en emotioneel moment omdat het verlichting geeft in de omstandigheden waarin deze mensen verkeren. 

We rijden terug naar Yerevan. Op de terugweg bezoeken we het 13de-eeuwse Saghmosa-klooster aan de rand van enorme kloof. 

's Morgens hebben Lisa (huid- en oedeemtherapeut van beroep) en Maria een patiënt aan huis bezocht. Deze oudere dame had een ontstoken wond en vocht in haar been, dit nadat zij gevallen was en een breuk had opgelopen. Samen de thuiszorg hebben zij deze mevrouw behandeld. Lisa heeft de verpleegsters geleerd hoe ze het been kunnen zwachtelen (met gedoneerd materiaal uit Nederland) en masseren. Om daarna samen de wond op een goede manier te behandelen. Zowel de patiënte als de verpleegsters waren erg dankbaar voor deze ervaring en de gedoneerde materialen.

Dinsdag 6 september - Masis, Nor Khaberd, Bardzrashen en Khor Virap

 

Dit jaar bestond de Armenië groep uit voorzitter Henny Bos, Piet en Anja van Daalen, Wim Meijer, Ben en Lisa Bos en Frans Lettinga. Na een voorspoedige vliegreis kwamen wij om een uur of 5 in de vroege ochtend van dinsdag aan. Maria Goris en Benyamin zorgden voor een snelle rit naar ons hotel.

Register to read more...

Op bezoek bij een Rotaryclub in Delft

Onlangs waren we twee man op bezoek een Rotaryclub in Delft om een presentatie te houden over ons werk voor Armenië. De club gaat in het najaar de Delfts Blauw-autotoertocht organiseren en verbindt daar altijd een goed doel aan. Mogelijk wordt dat een project in Armenië. De Rotarians denken op dit moment na over de ins en outs en dan horen we nader.

Overweegt u met uw school, vereniging of bedrijf een goed doel te koppelen aan een evenement, activiteit of jubileum, belt of mailt u ons gerust. We hebben genoeg projecten voor u in de aanbieding! 

Projectennieuws vernieuwd

Onlangs hebben we het nieuws over de vele projecten in Armenie grondig geactualiseerd.
Onder het kopje Projecten vindt u nu de meest recente informatie. 

Haringparty Pijnacker weer een prima feestje

De zevende Haringparty Pijnacker bij Tout le Monde was weer een groot succes vorige week donderdag 16 juni. Een kleine 200 mensen kwamen een haring happen of genieten van het uitgebreide buffet van Patrick en Koos Zoutendijk.

De eerste haring werd genuttigd door Peet de Bruijn, die ooit aan de wieg van het evenement stond en die alle jaren erbij betrokken is als aanjager. Mede door Peet zijn er ieder jaar heel veel gasten en blijft het een jaarlijks terugkerend gezellig evenement.

Er is altijd een goed doel aan verbonden. De laatste vier jaar is dat de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Meer specifiek was de opbrengst voor het Maria Virus Fonds. Het geld – ongeveer 2000 euro – komt ten goede aan medicijnen en operatie voor mensen die het zelf niet kunnen betalen. Iedereen bedankt voor de inzet, in het bijzonder ook de sponsoren van de prijzen van de loterij. In de Telstar/Eendracht van woensdag 22 juni een uitgebreider verslag.

Peet de Bruijn opent de zevende Haringparty. Het was niet de allereerste haring: ’s middags had hij al voorgeproefd en geconstateerd dat de haring uitstekend was. 

33 mensen vanuit containers naar woningen

Het project van Arda in Vanadzor waarbij in het casco van een flat twaalf woningen worden gerealiseerd, neemt concrete vormen aan.

De bouwwerkerkzaamheden zijn in volle gang. Ook de mensen die er straks daar gaan wonen vanuit containers zijn bekend. Er ging een zorgvuldige selectie aan vooraf. In totaal gaat het om 33 personen. De toekomstige bewoners betalen vijftien procent van de kosten via een afbetaling gedurende tien jaar en gaan zelf ook mee werken aan de bouw. De Stichting Carolus Gulden uit Leiden heeft het ontbrekende deel van het budget beschikbaar gesteld: 99.000 euro.

De groep jongeren uit Pijnacker die deze zomer een paar weken naar Armenië gaan op werkvakantie, gaat ook mee helpen bij het Arda-woningenproject in Vanadzor. Zie ook het projectennieuws. 

De jongeren die deze zomer naar Armenië, gaan ook aan de slag bij het Ardaproject. 

Jan van der Stoep revalideert thuis verder

Onze Jan van der Stoep is in februari van dit jaar tijdens een vakantie in Noorwegen getroffen door een herseninfarct. Hij is daar goed opgevangen en meteen gestart met revalidatie. Daar is hij na terugkeer in Nederland keihard mee doorgegaan in De Bieslandhof, een verpleeghuis in Delft.

Op dinsdag 19 april was Jan zo ver dat hij naar huis kon om daar verder te revalideren. Gelukkig heeft hij zijn verstand, zijn spraak en zijn goede humeur behouden. Met zijn linkerbeen gaat het steeds beter maar de linkerarm blijft een probleem. Jan doet er alles aan om zo goed mogelijk te herstellen. Jan en Inka zijn heel blij dat ze weer samen thuis zijn. Ze moeten zich allebei behoorlijk aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Dat gaat goed, mede door hun positieve houding. Ook het huis moet ‘zich aanpassen’. Er is onder meer een traplift geplaatst.  

In januari was Jan nog actief bij de Voedselpakkettenactie in Armenië.  

Het gaat goed met de schapen en de Drammenlammen

Eind 2014 heeft Maria Goris van de Stichting Little Bridge in twee bergdorpen twee schapen en een lam uitgedeeld aan de armste gezinnen in het dorp. Het leidde tot groot enthousiasme in deze ver weg gelegen dorpen, Geghakar en Akhpradzorm, waar de mensen keihard moeten vechten om te overleven.  

De armere dorpsgezinnen twee schapen en een lam geven was mogelijk gemaakt door de actie Dram voor een Lam. De dram is de munteenheid in Armenië. Dram voor een Lam (of Drammen voor Lammen) was de titel van de Veertigdagenactie van de PKN-kerken in Pijnacker en Delfgauw in het voorjaar van 2014. Die leverde het prachtige bedrag van 10.000 euro op.

Dankzij de schapen hebben de gezinnen ruim een halve liter melk per dag en verder per jaar een paar kilo wol. Hiervan kunnen ze een dekbed maken en als ze dat al hebben kunnen ze wol verkopen voor ongeveer drie euro per kilo. De bedoeling van het project was en is, dat de mensen de schapen laten lammeren. Dit betekent dat de mensen na twee of drie jaar ieder jaar een schaap kunnen verkopen.

Het mooie van dit project is dat het geen probleem is dat de mensen zelf niet of nauwelijks grasland hebben. Ze laten de schapen namelijk in de bergen grazen.

Maria Goris meldde recent dat het nog steeds goed gaat met de schapen. Als bewijs stuurde ze een paar foto’s mee. En een in het Engels vertaalde brief van de burgemeesters van de dorpen.

Die melden dat door het project veel mensen die van plan waren naar elders te vertrekken toch zijn gebleven. Dankzij de schapen hebben ze net die extra inkomsten die ze nodig hebben om rond te komen. Dat ze hun schaapjes op het droge hebben gaat te verder, maar het helpt wel heel erg. Tot slot zeggen de burgemeesters dat de mensen met grote toewijding bezig zijn met hun schaapjes. 


De mensen mogen de schapen vrij laten grazen in de bergen’. Dankzij de schapen hebben de gezinnen ruim een halve liter melk per dag en verder per jaar een paar kilo wol. Hiervan kunnen ze een dekbed maken en als ze dat al hebben kunnen ze wol verkopen voor ongeveer drie euro per kilo.

Deel opbrengst koningsspelen voor Armenie - ism de Lions en Team4Talent

Op vrijdag 22 april 2016 vindt er in Pijnacker-Nootdorp een uniek evenement plaats! Op sportpark De Groene Wijdte komen ruim 2300 leerlingen uit Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw samen sporten voor een ander.

Het doel van het evenement is om kinderen samen in beweging te krijgen. De dag moet voor hun vooral leuk en gezellig zijn waar zij met elkaar sporten. Daarnaast is het voor de kinderen belangrijk voor de mentale en sociale ontwikkeling. Zij ontdekken en ontwikkelen nieuwe talenten, leren om rekening te houden met een ander en zij zullen ervaren dat je samen veel verder komt dan alleen. Op een sportvereniging ontstaan dan ook vaak vriendschappen die een leven lang meegaan.  

Register to read more...

Armenië doel Kom in de Kas


Armenië is natuurlijk niet het hoofddoel van Kom in de Kas. Dat is de tuinbouw promoten bij het grote publiek en de mensen laten kennismaken met wat de sector allemaal te bieden heeft. Onlangs lukte dat weer heel goed bij Kom in de Kas aan de Schimmelpenninck van der Oyeweg tussen Pijnacker en Delfgauw. In het eerste weekend van april was het daar weer twee dagen lang een grote drukte.

Register to read more...

Help ons!

Wilt u de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië steunen, maak dan gebruik van rekeningnummer NL 78 RABO 01 09 23 69 47 ten name van Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Voor verdere informatie kunt u met ons This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


U kunt nu ook direct overmaken via

 

Onze stichting is ANBI-goedgekeurd, wat betekent dat giften financieel aftrekbaar zijn.