Piet en Anja delen voedselpakketten uit


Een mooie winteroverbruggingsactie is altijd de voedsel- en houtpakkettenactie waarbij Maria Goris en haar mensen vele honderden pakketten uitdelen door het hele land. Tot in de verste uithoeken worden de armste mensen van een overlevingspakket voorzien. Alleen mentaal geeft dat deze mensen al een enorme boost: ze vinden het geweldig dat er nog ergens op de wereld aan ze gedacht worden en iets voor ze wordt gedaan.
Piet en Anja van Daalen zijn in januari een week in Armenië geweest om mee te helpen. Ze hebben enkele honderden pakketten rondgedeeld en veel dankbaarheid ervaren. Ze deden dat zelfs iets te enthousiast zodat ze een bekeuring kregen voor te hard rijden. Die betalen ze natuurlijk uit eigen zak zoals wij ook altijd reiskosten en dergelijk zelf bekostigen. Overigens gaan we begin juni weer richting Armenië voor de zomerreis.

Winterbezoek 2018

Van het bezoek dat Piet en Anja hebben gebracht aan Armenie is een video gemaakt. Deze is te vinden via de volgende link:

https://www.youtube.com/watch?v=GOyA9gJh9o4

Onze missie

De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië houdt zich sinds 2005 bezig met fondswerving ten behoeve van de Stichting Little Bridge. Dat is een relatief kleinschalige ontwikkel- en hulporganisatie die actief is in Armenië.


De Stichting Little Bridge staat onder leiding van de Nederlandse Maria Goris die sinds midden jaren negentig actief is als ontwikkelingswerker in Armenië.


Little Bridge is een kleine actieve organisatie met als motto: geen woorden maar daden. Little Bridge houdt zich in heel Armenië bezig met het organiseren en (laten) uitvoeren van allerlei projecten, zoals: de aanleg van waterleidingen voor woonwijken en irrigatiesystemen voor de landbouw; het vernieuwen van scholen; het opzetten maaltijdprojecten voor ouderen; het samenstellen en uitdelen van voedselpakketten en kleding aan arme gezinnen; het bekostigen van medische apparatuur voor ziekenhuizen; het regelen en betalen operaties voor mensen die het zelf niet kunnen bekostigen, het vernieuwen en uitbreiden van kindertehuizen; de aankoop van wasmachines en andere voorzieningen voor bejaardentehuizen, enzovoort.


Het doel van de Stichting Little Bridge is: structurele en blijvende verbetering van de levensomstandigheden van die mensen en groepen mensen die dat op eigen kracht niet of nauwelijks zelf kunnen. Daar waar de mensen het niet kunnen en de overheden niet willen of kunnen, komt Little Bridge in actie.


Het doel van de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië is: de Stichting Little Bridge voorzien van financiële middelen door in Nederland allerlei acties op te zetten en aandacht te vragen voor het werk van Little Bridge als kleinschalige organisatie waar iedere ‘gegeven euro’ optimaal wordt besteed.


De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië is een kleine groep mensen die allemaal uit Pijnacker of directe omgeving afkomstig zijn: Henny Bos, Piet van Daalen, Jan van der Stoep  en Sjaak Oudshoorn. De bestuursleden en hun partners gaan ieder jaar in september op eigen kosten een week naar Armenië om samen met Maria Goris en haar naaste medewerkers afgeronde, lopende en eventuele nieuwe projecten te bezoeken.

Wij geven graag een presentatie over ons werk voor Armenië

Als verenigingen, scholen en andere organisaties graag wat willen weten over ons werk voor Armenië, dan zijn daar altijd gaarne toe bereid. Met behulp van filmbeelden, foto’s en verhalen denken wij een boeiende avond te kunnen vullen. Ook kunnen verenigingen en scholen altijd een concreet project adopteren.  Bel of mail ons. 

Help ons!

Wilt u de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië steunen, maak dan gebruik van rekeningnummer NL 78 RABO 01 09 23 69 47 ten name van Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Voor verdere informatie kunt u met ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


U kunt nu ook direct overmaken via

 

Onze stichting is ANBI-goedgekeurd, wat betekent dat giften financieel aftrekbaar zijn.